Home2022-08-10T07:49:40+00:00

Plug & Play

Trendsetter voor bovengrondse zwembaden

Kinderen zijn dol op waterpret maar hebben het snel koud als ze zwemmen. Meermaals per dag het zwembad in en uit, opdrogen en er weer voor gaan, klinkt vast bekend. House of DURATECH heeft hier de ideale oplossing voor ontwikkeld met de Sun Spring warmtepompen.

Deze modellen zijn makkelijk te verkrijgen aangezien u ze rechtstreeks in uw zwembadwinkel kan kopen. Geen complexe aansluitingen meer en geen nood aan gereedschap dankzij het slimme ‘plug and play’-systeem. U sluit eenvoudig de leidingen van uw filterpomp aan op de in- en uitgang van uw warmtepomp. Rest u nog de stekker, voorzien van een zekering, in het stopcontact te steken. Het verwarmingsproces kan starten. Zo eenvoudig is dat. Na het zwemseizoen maakt u de pomp watervrij en bergt u ze zorgeloos op in uw garage of tuinhuisje. Bent u vergeten om al het water uit de warmtepomp te verwijderen? Geen paniek, want het apparaat is voorzien van het unieke NoFrost™-systeem waardoor deze niet kan stukvriezen. Een aangename watertemperatuur staat garant voor uren waterpret voor u en uw gezin zelfs bij minder mooi weer. Laat deze trendsetter niet aan u voorbijgaan!

Download uw handleiding hier!

Download

Kenmerken

Aantal opvallende kenmerken van ons product.

 • Hoge energie efficientie – COP tot 5,6

 • Eenvoudige plaatsing  – weinig ruimte dankzij de verticale ventilator

 • Full-flow technologie

 • Intuïtief en handig te gebruiken bedieningspaneel

 • Werkt in omgevingstemperaturen vanaf +8°C

 • Titanium warmte wisselaar is bestand tegen corrosie door zwembad chemicaliën.

Versleep me en bekijk de beschikbare Sun Spring warmtepompen

 1. Zwembad
 2. Circulatiepomp
 3. Filter
 4. Water behandeling

OPGELET: Afstand tot het zwembad: 2m

Locatie van de warmtepomp

De Sun Spring series warmtepompen zijn ontwikkeld en gebouwd voor een lange levensduur indien zij op de juiste manier zijn geïnstalleerd en onder normale omstandigheden kunnen draaien. Een regelmatig nazicht is belangrijk om uw warmtepomp gedurende jaren veilig en efficiënt te laten werken. De volgende richtlijnen kunnen U daarbij helpen:

 • zorg voor een gemakkelijke toegang tot het service paneel
 • houdt de omgeving van de warmtepomp vrij van eventueel groenafval
 • snoei de beplanting rond de warmtepomp om voldoende vrije ruimte te garanderen
 • verwijder eventuele watersproeiers uit de omgeving van de warmtepomp. Zij kunnen de warmtepomp beschadigen.
 • voorkom dat regenwater van een afdak rechtstreeks op de warmtepomp terecht komt. Voorzie de nodige afvoer ervan.
 • Gebruik de warmtepomp niet indien zij onder water is komen te staan. Contacteer onmiddellijk een gekwalificeerde technicus om de warmtepomp te inspecteren en eventueel te herstellen.

 1. AAN / UIT schakelaar
 2. Werkingsmode
 3. Pijltoetsen
 4. Ingestelde watertemperatuur
 5. Zwembad temperatuur
 6. Display waterdebiet

Met de AAN/UIT schakelaar wordt de warmtepomp aan of uit gezet. In de UIT stand is het volgende zichtbaar op het display:

 • De indicatie ‘OFF’ op de plaats waar anders de water temperatuur zichtbaar is
 • De ingestelde temperatuur voor het verwarmen
 • Eventuele foutmeldingen

In de AAN stand kan het volgende afgelezen worden op het display:

 • De ingestelde temperatuur
 • De temperatuur van het water
 • De indicatie ‘Heating’ wanneer de warmtepomp aan het verwarmen is
 • De grafische weergave van het waterdebiet: de flow bar (zie verder)

Instellen van de gewenste temperatuur

De temperatuur kan heel eenvoudig worden ingesteld met de pijltjes. De ingestelde waarde wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

De keuze tussen °C en °F wordt als volgt gemaakt:

 • Onderbreek de stroom naar de warmtepomp
 • Druk gelijktijdig op beide pijltjes terwijl U opnieuw de stroom aanlegt en laat ze nadien terug los.

De flow bar

De flow bar is een grafische weergave van het waterdebiet. De warmtepomp heeft haar beste rendement bij een waterdebiet in de groene zone. De aanduiding is pas geldig nadat de warmtepomp minstens een dertigtal minuten aan het werk is. Gedurende de 3 minuten vertraging vóór het starten van de compressor wordt deze vertraging grafisch weergegeven door deze flow bar. De aanduiding flow is niet zichtbaar, het uiterst rechtse blokje van de flow bar knippert en verdwijnt na een tijdje tot wanneer ze allemaal weg zijn en dan start de compressor.

Door de werking van de warmtepomp, bij het verwarmen van het zwembadwater, wordt de aangezogen lucht sterk afgekoeld en kan er water condenseren op de vinnen van de verdamper. Bij een hoge luchtvochtigheid kunnen dit zelfs meerdere liters per uur zijn. Soms wordt dit verkeerdelijk aanzien als een waterlek.

Overwinteren van de warmtepomp

Niettegenstaande onze Sun Spring series warmtepompen beschermd zijn tegen bevriezing, is het beter om de volledige installatie te beschermen indien er vriestemperaturen kunnen voorkomen. De warmtepomp kan als volgt beveiligd worden:

 • Zet de elektrische stroom naar de warmtepomp uit
 • Sluit de watertoevoer naar de warmtepomp
 • Ontkoppel de wateraansluitingen aan de warmtepomp en laat het water wegvloeien
 • Koppel de wateraansluitingen opnieuw aan de warmtepomp om te verhinderen dat er vuil in de leidingen zou komen.

OPGELET: Het niet nemen van de nodige voorzorgen voor de overwintering kan schade veroorzaken aan de installatie.

Opstarten na de winter

Indien uw warmtepomp werd klaargemaakt voor overwintering, dient U de volgende stappen te ondernemen voor het opstarten in de lente:

 • Controleer vooraf of er geen vuil in de leidingen is kunnen komen en of er geen structurele problemen zijn
 • Controleer of de wateraansluitingen aan de warmtepomp goed bevestigd zijn
 • Start de filterpomp om de watertoevoer naar de warmtepomp te voorzien.
 • Sluit de elektrische stroom opnieuw aan naar de warmtepomp en zet haar AAN.
 • Controleer af en toe het waterdebiet door de warmtepomp op het display. U moet er voor zorgen dat er genoeg water in het systeem kan komen, anders zullen de prestaties en de betrouwbaarheid van uw systeem beïnvloed worden. U dient de zwembadfilter regelmatig te reinigen om schade door filterblokkade te voorkomen.
 • Er dient voldoende ruimte en ventilatie rondom het toestel te zijn. Reinig regelmatig de zijkant van de warmtepomp om de goede werking te garanderen en energie te besparen.
 • Controleer de stroomtoevoer en de kabelaansluitingen regelmatig, controleer of er een abnormale werking is of er een slechte geur rond het elektrisch gedeelte hangt. Indien dit zo is, gelieve het op tijd te vervangen.
Contacteer ons voor ondersteuning
Download handleidingen